AANMELDING EN TARIEVEN

De wijze van aanmelding en de tarieven zijn afhankelijk van uw situatie.  Er zijn verschillende mogelijkheden:


 • Volwassenen:
  -U bent ernstig ziek en genezing is niet meer mogelijk.
  -U bent 50 jaar of ouder en ervaart eenzaamheid.


 • Kinderen:
  -U heeft of bent een kind onder 18 jaar dat zodanig ziek is dat genezing niet meer mogelijk is.

  -U heeft uw kindje tijdens of na de zwangerschap verloren.


 • Anders:
  -U heeft levensvragen of staat voor een belangrijk moment in uw leven en valt niet in bovenstaande categorieën.
  -
  U bent zorgverlener en zoekt ondersteuning op het gebied van zingeving.  1) Volwassenen

  Wanneer u ziek bent en weet dat u niet meer beter zult worden, of wanneer u de naaste bent van iemand die niet meer zal genezen, dan is er ondersteuning mogelijk. Deze ondersteuning is ook beschikbaar voor mensen van 50+ die kampen met eenzaamheid.


  Vanaf 2019 ontvangen de netwerken Palliatieve Zorg van de landelijke overheid subsidie om ondersteuning en begeleiding door geestelijk verzorgers mogelijk te maken via het Centrum voor Levensvragen. Aanmelding geschiedt via het Centrum voor Levensvragen waar uw woontplaats onder valt.


  Aanmelding kan gebeuren door u zelf of door een verwijzer, zoals de specialist of huisarts. Na aanmelding neemt de coördinator van het centrum contact met u op en gaat voor u op zoek naar een beschikbare geestelijk verzorger.


  Wanneer ik van de coördinator uw naam en telefoonnummer doorkrijg, zal ik contact opnemen en een eerste afspraak met u plannen. Afspraken vinden in principe bij u thuis plaats.


  Onder geldende subsidieregels kunt u in principe aanspraak maken op 3 à 5 gesprekken zonder dat er kosten voor u aan verbonden zijn.


  Klik op onderstaande link voor meer informatie en aanmelding.

  2) Kinderen

  Het ministerie van VWS heeft een subsidie beschikbaar gesteld om gezinnen met een ernstig ziek kind te ondersteunen op het gebied van geestelijke begeleiding, rouw en verlies. Deze ondersteuning is er voor het zieke kind zelf, voor de ouders en broers en zussen. De ondersteuning is er voor tijdens het ziekteproces, maar ook na het overlijden.


  Aanmelding kan gebeuren door u zelf of door een verwijzer, zoals de specialist of huisarts en verloopt via het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK). Na aanmelding neemt de coördinator van het NIK contact met u op en gaat dan voor u op zoek naar een beschikbare geestelijk verzorger.


  Wanneer ik van de coördinator uw naam en telefoonnummer doorkrijg, zal ik contact opnemen en een eerste afspraak met u plannen. Afspraken vinden in principe bij u thuis plaats.


  Onder de geldende subsidieregels kunt u in principe aanspraak maken op 3 à 5 gesprekken zonder dat er kosten voor u aan verbonden zijn. 


  Klik op onderstaande link voor meer informatie en aanmelding

  3) Anders

  Aanmelding


  Wanneer u in het leven te maken krijgt met vraagstukken rondom zingeving, maar niet in bovengenoemde twee groepen valt, dan kunt u natuurlijk ook gebruik maken van de diensten van een geestelijk verzorger. Dat kan gesprekken betreffen op kantoor, thuis, wandelgesprekken, begeleiding van een ritueel of ceremoniële bijeenkomst, zoals een afscheid.


  Zorgverleners kunnen een beroep op POL doen ter ondersteuning van hun MDO, PaTz-groep, moreel beraad en voor scholing op het gebied van zingeving.
  Tarieven


  Geestelijke verzorging thuis:

  75 euro per uur en 19 ct/km (gerekend vanaf POL).

  Inbegrepen: gesprek bij u thuis of op een andere gewenste locatie, administratie, reistijd en telefonisch contact t.b.v. het maken van afspraken.

  Scholing en moreel beraad: 

  60 euro per uur en 19 ct/km


  Bijwonen MDO of PaTz-groep:

  60 euro per keer (max. 1,5 uur) en 19 ct/km.


  Voor de kosten van een ritueel, ceremonie of andere zaken kunt u contact op nemen met POL.  Geestelijke verzorging op de werkvloer:

  Aanmelding en tarieven i mindLife.
  .