Praktijk voor
 Ondersteuning bij
   Levensvragen


  • geestelijke verzorging thuis en op het werk
  • scholing op het gebied van zingeving
  • ondersteuning zorgverleners in de eerste lijnGeestelijke Verzorging thuis

Geestelijke verzorging is de professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing


Wanneer mensen geconfronteerd worden met de kwetsbaarheid van het leven, van zichzelf of dierbaren, komen er levensvragen op. Levensvragen zijn vragen die raken aan de kern van het bestaan en waar geen (eenvoudige) antwoorden op zijn. 

 

mogelijke vragen:

 -Waarom overkomt mij dit?
- Wat maakt voor mij het leven nog de moeite waard?

- Wat is de zin van het leven?

- Hoe moet dat, loslaten?
- Wat doe ik met de tijd die mij resteert?
- Waar heb ik spijt van?
- Hoe kom ik in het reine met wat mij nog dwars zit?
- Welk beeld heb ik over de dood en over wat hierna gebeurt?


Een geestelijk verzorger loopt een stukje mee op uw levenspad. Hij of zij behandelt niet, maar luistert en probeert samen met u zicht te krijgen op de vragen die u zichzelf stelt om zodoende weer wat ruimte in hoofd en hart te vinden.

Geestelijke Verzorging op het werk

Voor geestelijke verzorging op het werk is i mindLife opgezet.

i mindLife is gespecialiseerd in eigentijdse begeleiding bij levensvragen, vaak in combinatie met psychosociale problemen.


Ieder mens krijgt wel eens te maken met tegenslag, verlies, een gebrek aan motivatie, verwarring of eenzaamheid. Wanneer het leven niet loopt zoals je zou willen, kunnen levensvragen opkomen: Is dit alles? Waar doe ik het voor? Waarom overkomt mij dit? Hoe nu verder?


Mensen met mentale of fysieke klachten die het gevolg zijn van levensvragen kunnen terecht bij i mindLife, waar ze kunnen spreken met gekwalificeerde life counselors zodat de cliënt meer in balans komt en gemotiveerder in leven en werk staat.VOOR WIE?


Voor iedereen die te maken heeft met ervaring van verlies.

Verlies van een partner, ouder of kind, verlies van mobiliteit, van gezondheid, van zelfstandigheid. Ook kan geestelijke verzorging steunend zijn bij ervaringen van eenzaamheid, trauma en andere levensveranderende gebeurtenissen.


Zie aanmelding en tarieven voor verdere informatie.Scholing op het gebied van zingeving


Ondersteuning zorgverleners in de eerste lijn

(Palliatieve) Zorg kent vier dimensies: de lichamelijke, de psychische, de sociale en de geestelijke of spirituele dimensie. Tot deze laatste dimensie behoren uitingen en vragen met betrekking tot zingeving.


Ten behoeve van de ontwikkeling van de "voelsprieten" van zorgverleners voor deze vierde dimensie, is scholing mogelijk.


Tevens kan de geestelijk verzorger aansluiten bij MDO of PaTz-groep om de vierde dimensie van zorg te borgen.


Als laatste is het mogelijk om de geestelijk verzorger in consult te vragen met betrekking tot ethische dilemma's of voor het leiden van een moreel beraad.


De kosten van participatie van

een geestelijk verzorger in overleg of

bij scholing worden in een aantal gevallen

vergoed door het Centrum voor

Levensvragen/het Netwerk Palliatieve Zorg.

VOOR WIE?


Voor huisartsen, praktijkondersteuners en andere zorgverleners,

in het bijzonder zorgverleners die zich bezighouden met palliatieve zorg in de thuissituatie.


Zie aanmelding en tarieven voor verdere informatie.